fredag 28. august 2009

Høstens viktigste valgmøte

I dag var jeg på Fattigdomshøringen på Youngstorget. Tema for høringen var "Fattig i verdens rikeste land."
Det må være høstens viktigste valgmøte, for her kunne politikere møte mennesker som får kjenne samfunnets vanskeligste utfordringer på kroppen. Heldigvis hadde også politikerne skjønt at dette var et viktig møte, for de møtet kvinne- og mannssterke opp. Her var Kristin Halvorsen, Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande, Magnhild Meltveidt Kleppa, Dagfinn Høybråten, Dag Terje Andersen og Torstein Dahle. Kort og godt partiledere og ministre i posisjon og opposisjon. De sa mye og viktig om arbeid og trygd, om helhetlig rusbehandling og innsats for barn. Kristin Halvorsen sa spøkefullt at det var viktig å stemme på riktig blondine, og siktet til Siv Jensen.
Det var en fantastisk forsamling mennesker til stede, menensker som representerte et mangfold av et farverikt organisasjonsliv og viktige initiativer. Her var representanter fra Velferdsalliansen, Fattighuset og fra Landsforeningen for Barnevernsbarn som alle holdt viktige innlegg og appeller. Å få opp trygden til SIFOs satser, gratis tannlegebehandling og billige, prisregulerte utleieleiligheter var noen av temaene. Mange av politikerne tok seg også tid til å snakke med folk i pausen. Ute på Youngstorget hadde flere organisasjoner stand og Frelsesarmeen serverte suppe.
I den avsluttende politikerdebatten fikk vi også inntrykk av at alle politikerne var engasjerte i fattigdomsproblematikken og villig til å samarbeide om løsninger på tvers av partifarve.
Det er en god begynnelse.

Fattigdomshøringen fremmer følgende krav til politikerne:
• Nok penger å leve av - innføre SIFO normer på økonomisk sosialhjelp
• Bolig til alle - innføre en helthetlig sosial boligpolitikk
• Et menneskelig arbeidsliv
• Tannhelse - innføre tenner som en del av kroppen
• Flere sosialfaglige ansatte i velferdstjenesten

Så er det opp til oss å stemme slik at disse kravene blir fulgt opp.


Se flere bilder her

Jeg tenner lys for
fattige i Oslo og resten av landet
en valgkamp og en kommende regjering som tar fattigdom på alvor

Ingen kommentarer: